Podporovaný formát

Galéria Medium, Bratislava 5. 12. 2013 – 29.1. 2014