Ateliér mal+by

Za vyše šesťdesiat rokov existencie Koceľovej 23, ako adresy Vysokej školy výtvarných umení, prešli jej bránami stovky ľudí. Pohľad zvonku na niečo je vždy iný, keď sa mu dostáva pozornosti, potrebuje byť provokovaný, pýta si impulzy. Genius loci si nevystačí iba s legendami, ktoré zdôrazňujú jeho zotrvačnosť, nemennosť, opakujúc iba nevyhnutné. Rozhodnutie situovať monumentálne maliarstvo, neskôr časť Katedry maľby a iných médií (v súčasnosti časť Katedry maliarstva s Neateliérom, Kresliarňou, Prípravným ateliérom a Ateliérom mal+by (predtým Ateliérom maľby) na miesto vzdialené od centra, akiste nebolo myslené ako experiment vo vzdelávaní. No od iných pracovísk v rámci školy sa líši špecifickými podmienkami. Môže a nemusí byť ľahké pre každého – sugesciu okrajovosti v rôznych kontextoch po čase prijať ako nevyhnutné prekonávanie podmienok k vlastnému zdokonaľovaniu a prekonávaniu ťažkostí.

Každodennosť premieňaná na záujem o svoje okolie má v sebe viacvýznamový potenciál. Môže byť predzvesťou ojedinelého individuálneho aktivizmu, ktorý svojou neodbytnosťou, rozsahom a vznetlivosťou, ale často aj veľmi nenápadnou intervenciou, núti viac premýšľať o možnosti jednotlivca ako by mal premáhať svoju i kolektívnu bezmocnosť, či letargiu. Štúdium v Ateliéri mal+by je postavené na iniciácii procesov, ktoré vedú k prehĺbeniu skúseností v problematike obrazu v kontexte tradičných i virtuálnych médií. Dá sa povedať, že je to vysoko špecializované umelecké bádanie, ktorým sa pokúšame zaujať stanovisko k fascinujúcej zložitosti súčasného sveta.

Vedúca ateliéru: doc. Klaudia Kosziba, ArtD
Asistent ateliéru: Mgr. art. Dominik Hlinka, ArtD

Študenti

ABSOLVENTI

Jana Čepová
Maja Matrková
Veronika Vaculová
Lukáš Betinský
Peter Sulo
Juraj Toman
Ivana Oroszová
Adam Šakový
Petra Čížková
Soňa Bellérová
Marek Jarotta
Dominik Hlinka
Miroslava Kučišová
Marián Vredík
Marián Struhala
Petra Vojteková
Jana Viteková
Marek Burcl
Juraj Kadlečík
Peter Jánošík
Milan Vagač ArtD
René Nagy
Eva Pardupová
Mária Kováčik Ustaníková
Lucia Kováčová

Lujza Srnková
Simona Gottierová
Matúš Novosad
Adam Siekel
Ivana Mojšová
Barbora Benková
Karin Langová
Patrik Hujo
Pavel Baghy
Dominik Hlinka ArtD
Marek Burcl ArtD
Paula Gogola 4.r. Bc.
Martina Červenková
Anna Mária Beňová
Patrícia Bačenková
Michaela Moravčíková

DOKTORANDI

Petra Čížková 3. r. int.
Barbora Lungová ext.

 

ŠTUDENTI

Eva Straková 3. r. Bc.
Denis Braun 3. r. Bc .
Jakub Strýček 3. r. Bc .
Jessica Prečuchová 1. r. Mgr.

STÁŽISTI

Kristína Kandriková
Paulína Halasová
Martin Vrága
Magdalena Grzesik
Břetislav Malý
Davit Yazeryan
Jana Bednárová
Pauli Varronen
Alkisti Panagiotopoulou
Marsy Syre
Rastislav Podhorský
Denisa Slavkovská
Frederik Suja
Adrienn Dér
Adel Fares
Gréta Mária Srnová
Yulia Menkova
Eglé Norkuté
Richard Kašický
Erik Pánči
Patrícia Bačenková
Natálie Teperová
Veronika Trnečková
Attila Rózsás
Miljan Stevanovic

Michaela Moravčíková
Dunja Ožegovič
Marie Abramowicz
Eleonora Bona
Vanda Kotradyová
Oksana Hoshko
Kristína Anna Vachová
Oleksandra Potrohosh
Miroslav Šujan
Katarína Jankechová
Karola Ainsar
Lucie Lozano
Matouš Hrbek
Linda Olejárová
Coco Chmelár

DOPLNKOVÉ ŠTÚDIUM

Davit Yazeryan
Jiří Strachota
Zuzana Királyová
Štefan Majerník