Ateliér mal+by

Za vyše šesťdesiat rokov existencie Koceľovej 23, ako adresy Vysokej školy výtvarných umení, prešli jej bránami stovky ľudí. Pohľad zvonku na niečo je vždy iný, keď sa mu dostáva pozornosti, potrebuje byť provokovaný, pýta si impulzy. Genius loci si nevystačí iba s legendami, ktoré zdôrazňujú jeho zotrvačnosť, nemennosť, opakujúc iba nevyhnutné. Rozhodnutie situovať monumentálne maliarstvo, neskôr časť Katedry maľby a iných médií (v súčasnosti časť Katedry maliarstva s Neateliérom, Kresliarňou, Prípravným ateliérom a Ateliérom mal+by (predtým Ateliérom maľby) na miesto vzdialené od centra, akiste nebolo myslené ako experiment vo vzdelávaní. No od iných pracovísk v rámci školy sa líši špecifickými podmienkami. Môže a nemusí byť ľahké pre každého – sugesciu okrajovosti v rôznych kontextoch po čase prijať ako nevyhnutné prekonávanie podmienok k vlastnému zdokonaľovaniu a prekonávaniu ťažkostí.

Každodennosť premieňaná na záujem o svoje okolie má v sebe viacvýznamový potenciál. Môže byť predzvesťou ojedinelého individuálneho aktivizmu, ktorý svojou neodbytnosťou, rozsahom a vznetlivosťou, ale často aj veľmi nenápadnou intervenciou, núti viac premýšľať o možnosti jednotlivca ako by mal premáhať svoju i kolektívnu bezmocnosť, či letargiu. Štúdium v Ateliéri mal+by je postavené na iniciácii procesov, ktoré vedú k prehĺbeniu skúseností v problematike obrazu v kontexte tradičných i virtuálnych médií. Dá sa povedať, že je to vysoko špecializované umelecké bádanie, ktorým sa pokúšame zaujať stanovisko k fascinujúcej zložitosti súčasného sveta.

Vedúca ateliéru: doc. Klaudia Kosziba, ArtD
Asistent: Mgr. art. Dominik Hlinka

Študenti

ABSOLVENTI

Jana Čepová 2008-2009
Maja Matrková 2008-2009
Veronika Vaculová
Lukáš Betinský
Peter Sulo
Juraj Toman
Ivana Oroszová
Adam Šakový
Petra Čížková
Soňa Bellérová
Marek Jarotta
Dominik Hlinka
Miroslava Kučišová
Marián Vredík
Marián Struhala
Petra Vojteková
Jana Viteková

Marek Burcl
Juraj Kadlečík
Peter Jánošík
Milan Vagač
René Nagy
Eva Pardupová
Mária Kováčik Ustaníková
Kristína Kandriková
Paulína Halasová
Lucia Kováčová
Lujza Srnková
Simona Gottierová
Matúš Novosad

 

DOKTORANDI

Dominik Hlinka ext.
Petra Čížková 2. r. int.
Marek Burcl 2. r. int.
Barbora Lungová ext.

STÁŽISTI

Martin Vrága
Magdalena Grzesik
Břetislav Malý
Davit Yazeryan
Jana Bednárová
Pauli Varronen
Alkisti Panagiotopoulou
Marsy Syre
Rastislav Podhorský
Denisa Slavkovská
Frederik Suja
Adrienn Dér
Adel Fares
Gréta Mária Srnová
Yulia Menkova
Eglé Norkuté
Richard Kašický
Erik Pánči
Patrícia Bačenková
Natálie Teperová
Veronika Trnečková
Attila Rózsás
Miljan Stevanovic
Michaela Moravčíková
Dunja Ožegovič
Marie Abramowicz

ŠTUDENTI

Jessica Prečuchová 2.r. Bc.
Pavol Gogola 2.r. Bc.
Patrik Hujo 3.r. Bc.
Martina Červenková 4.r. Bc.
Anna Mária Beňová 4.r. Bc.
Patrícia Bačenková, 4. r. Bc
Michaela Moravčíková, 4. r. Bc
Karin Langová 1. r. Mgr.
Pavel Baghy 1. r. Mgr.
Barbora Benková 2. r. Mgr.
Ivana Mojšová 2. r. Mgr.
Adam Siekel 2. r. Mgr.

 

DOPLNKOVÉ ŠTÚDIUM

Davit Yazeryan
Jiří Strachota
Zuzana Királyová
Štefan Majerník