V Ateliéri mal+by študovali

 

Jana Čepová 2008-2009

Mária Matrková 2008-2009

Veronika Vaculová 2008-2009

Lukáš Betinský 2008-2010

Peter Sulo 2008-2010

Juraj Toman 2009-2011

Ivana Oroszová 2008-2011

Adam Šakový2008-2013

Petra Čížková 2008-2013

Soňa Bellérová 2011-2013

Marek Jarotta 2008-2013

Dominik Hlinka 2009-2014

Miroslava Kučišová 2009-2014

Marián Vredík 2009-2014

Marián Struhala 2009-2014

Petra Vojteková 2012-2014

Jana Viteková 2010-2015

Marek Burcl 2010-2015

Juraj Kadlečík 2013-2015

Peter Jánošík 2013-2015

Kristína Kandriková 2012–2017

Mária Kováčik Ustaníková 2012-2017

Paulína Halasová 2013-2017

Lucia Kováčová 2013-2017

Ľudmila Machová 2015-2017

René Nagy 2014-2016

Eva Pardupová  2014-2016

Slávka Ábelová 2014-2015

Erik Pánči 2017-2018

Lujza Srnková 2015- 2018

Simona Gottierová 2016-2018

Milan Vagač 2013-2016

 

V súčasnosti v Ateliéri mal+by študujú

 

Jessica Prečuchová 2.r. Bc.

Pavol Gogola 2.r. Bc.

Patrik Hujo 3.r. Bc.

Martina Červenková 4.r. Bc.

Anna Mária Beňová 4.r. Bc.

Patrícia Bačenková 4. r. Bc.

Karin Langová 1.r.Mgr.

Pavel Baghy 1.r. Mgr.

Barbora Benková 2. r. Mgr.

Ivana Mojšová 2. r. Mgr.

Adam Siekel 2. r. Mgr.

 

Marek Burcl, 2. r. interné doktorandské štúdium

Petra Čížková, 2.r interné doktorandské štúdium

Dominik Hlinka, externé doktorandské štúdium

Barbora Lungová, externé doktorandské štúdium

 

Záverečné obhájené práce študentov

bakalárskeho,  magisterského  a ­doktorandského štúdia

 

2008/2009

Ivana Oroszová, Paralelný svet

Jana Čepová, Zaostrené na skutočnosť

Mária Matrková, Fragile

Veronika Vaculová, Polopravdy

 

2009/2010

Lukáš Betinský, Kalibrácia podobnosti

Peter Sulo, Blondína v zelených šatách a torta

 

2010/2011

Adam Šakový, Vyplniť Podľa obsahu

Petra Čížková, Tatouage en mouvement

Marek Jarotta, Board

 

2011/2012

Dominik Hlinka, Záloha

Miroslava Kučišová, V symbióze

Marián Vredík, Princíp vnútornej nutnosti

Marián Struhala, Mesiac na Mesiaci

Ivana Oroszová, Konštruovaná realita subjektu

Juraj Toman, Rýchle a pomalé zrkadlá

 

2012/2013

Jana Viteková, Zdieľané pravidlá

Marek Burcl, Surogáty reality

Adam Šakový, Bez predlohy

Petra Čížková, Candida Serendipity

Soňa Bellérová, Premenlivé istoty

Marek Jarotta, Nemiesta

 

2013/2014

Dominik Hlinka,Telematická metóda

Miroslava Kučišová, Pozoruhodný motív

Marián Vredík, Prítomnosť ako dôsledok minulosti

Marián Struhala, Flashback

Petra Vojteková, Je čas byť prázdny? Prečo nie

 

2014/2015

Mária Ustaníková, Platonický vzťah

Kristína Kandriková, Okolie obrazu

Lucia Kováčová, Life_A _Life

Paulína Halasová, Odtiene skutočnosti

Jana Viteková, Variabilita zámeru

Marek Burcl, Nie je potrebné uvádzať

Juraj Kadlečík,  Stretnutie

Peter Jánošík, Chcel by som byť úspešný

 

2015/2016

Milan Vagač,  Pamäť obrazu obraz pamäti

Eva Pardupová, Prestupovanie

 

2016/1017

Matúš Novosad: Obraz, ornament a text

René Nagy: Okamih, keď sa dobré stane Ničím

Mária Kováčik Ustaníková, Hra na príťažlivosť

Lucia Kováčová, Dobrodružná situácia

Paulína Halasová, Za príbehom

Ľudmila Machová, Obydlie

Kristína Kandriková, Nestálosť zámeru

 

2017/2018

Adam Siekel, Imaginárna adresa

Ivana Mojšová, Na káve s Einsteinom

Barbora Benková, Výhoda

Lujza Srnková VSTUPY VÝSTUPOV

Simona Gottierová, Telosvet

 

2018/2019

Karin Langová, Vzdor

Pavel Baghy, Playground Level1

Matúš Novosad, Premeny